Nasza filozofia

Tworzymy dla Naszych Dzieci przedszkole, które zachęca do zdobywania wiedzy, twórczo rozwija osobowość dziecka. Odkrywamy i pielęgnujemy
szczególne zdolności, wyrównujemy i kompensujemy ewentualne dysfunkcje. Aktywnie towarzyszymy Naszym Dzieciom w ich rozwoju
społecznym, psychicznym, duchowym i fizycznym. Wyposażamy Naszych Wychowanków w niezbędne kompetencje społeczne oraz umiejętności i
wiedzę. Nasze przedszkole jest przyjazne Dziecku, zapewnia mu należytą opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Zapewnia dobrą i rzetelną edukację, kształtuje i wychowuje tolerancyjnego człowieka, wpaja szacunek do otaczających ludzi. Nasza praca ukierunkowana jest na Dziecko, jego potrzeby, możliwości i wszechstronny, indywidualny rozwój osobowości.


Z dumą realizujemy założenia NVC - empatycznej komunikacji. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój talentów. Stosowane aktywne metody pracy, programy i rozwiązania oparte na dydaktyce Marii Montessori, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Oferta edukacyjna muzycznego Przedszkola Montessori MocArt oparta jest również na bogatym programie nauczania muzyki i sztuki, przez co stwarza warunki do twórczości, rozwijania, wyrównywania, kompensowania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

ul. Antoniego Malczewskiego 44A, 02-648 Warszawa ● tel. 602 701 717 ● przedszkole@mocartmontessori.pl