MocArt - Moc sztuki

Muzyczne Przedszkole Montessori "MocArt" jest Przedszkolem Niepublicznym wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa z nr 390/PN. Program edukacyjny i wychowawczy naszego Przedszkola oparty jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w oparciu o zajęcia prowadzone wg metody Marii Montessori. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Wybór metody nie jest przypadkowy. To pedagogika, która stawia na samodzielność w myśleniu. Metody i materiały edukacyjne, opracowane ponad sto lat temu, przetrwały próbę czasu i są wykorzystywane w szkołach prywatnych i publicznych w całym współczesnym świecie.


Jak wygląda plan dnia w naszym przedszkolu?


Aktywność Godzina
Poranny krąg 9.00-9.15
Praca własna 9.15-11.30
Krąg dydaktyczny (zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczno - ruchowe) 11.30-12.00
Spacer, zabawy swobodne na świeżym powietrzu 12.00-13.00
Obiad 13.20-14.00
Relaks, czytanie książek

14.00-15.00

Podwieczorek, aktywności świetlicowe według indywidualnych potrzeb dziecka, wyjście na dwór

15.00-17.00


Porozumienie Bez Przemocy w przedszkolu MocArt

 

Niezależnie od tego, ile człowiek ma lat, czy rozpoczyna właśnie swoja przygodę w żłobku, czy w przedszkolu, idzie do liceum, czy podjął pierwsza pracę – jego podstawową potrzebą jest empatia i akceptacja. Wiemy, że świadomość potrzeb i poczucie autonomii gwarantują harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny.

Arteterapia w MocArcie

Zajęcia które chcemy zaproponować, to spotkania DZIECKA ze SZTUKĄ wyzwalaną dzięki Jego wewnętrznym możliwościom. Dziedzina ta "wykorzystuje proces tworzenia do podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku. Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość (...) Arteterapia w takim rozumieniu, integruje różne pola ludzkiego rozwoju." Jeżeli chcesz aby Twoje dziecko odkrywało w sobie nowe umiejętności, ćwiczyło integrację półkul mózgowych, a jednocześnie świetnie się przy tym  bawiło – to właśnie to są zajęcia jakich dla Niego poszukujesz. Będziemy za pomocą technik takich jak: biblioterapia, muzykoterapia, działania plastyczne wzrastać, rozwijać się, uczyć umiejętności wyrażania siebie w otaczającym świecie.

 

ul. Antoniego Malczewskiego 44A, 02-648 Warszawa ● tel. 602 701 717 ● przedszkole@mocartmontessori.pl