Zajęcia z gliny

Na zajęciach, pod okiem doświadczonego instruktora dzieci mogą lepić, formować i tworzyć, dając upust swojej nieograniczonej kreatywności. Wszystkie stworzone dzieła są następnie wypalane i szklone. 

ul. Antoniego Malczewskiego 44A ● 02-648 Warszawa ● tel. 602 701 717

ul. Antoniego Odyńca 69 ● 02-644 Warszawa ● tel. 690 689 720

przedszkole@mocartmontessori.pl