Wystawa prac Naszych Przedszkolaków w Centrum Łowicka

W Przedszkolu MocArt temat ekologii jest bardzo ważny.


Poruszyliśmy dotąd wiele tematów: zużywanie zasobów naturalnych, właściwa segregacja śmieci, recycling i upcycling, ochrona przyrody i zagrożonych gatunków były zajęcia poświęcone plastikowi (jak powstaje i jak długo utrzymuje się w środowisku), zmiany klimatyczne i ich konsekwencje,troska o owady (pszczoły) i wiele innych.


W rezultacie tych rozważań powstały plakaty, w których Dzieci pytają i apelują: „„Drodzy Dorośli, w jakim stanie pozostawicie nam planetę? „Chciałbym/chciałabym żeby…

 

Prace Dzieci można oglądać na wystawie, zorganizowanej przez Centrum Łowicka:

https://lowicka.pl/


 ZAPRASZAMY

ul. Antoniego Malczewskiego 44A ● 02-622 Warszawa ● tel. 690 531 158

ul. Antoniego Odyńca 69 ● 02-644 Warszawa ● tel. 690 689 720

przedszkole@mocartmontessori.pl